Từ ngày 20-3, giáo viên sẽ được tăng lương

Các Thông tư 01, 02, 03 và 04 được ban hành trong năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có hiệu lực từ ngày 20-3.

Theo quy định tại các thông tư trên, cách xếp lương cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học phổ thông công lập theo chức danh nghề nghiệp mới tương ứng với quy định của từng thông tư.   

Cô trò Trường Tiểu học Hồng Đức, quận 8 trong một tiết học.
Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, từ 20-3 sẽ có sự thay đổi trong áp dụng hệ số lương của các giáo viên theo hướng tăng. Cụ thể:

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương dao động từ 2,1 - 6,38. Hiện nay đang áp dụng hệ số lương từ 1,86 - 4,98.

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động  từ 2,34 - 6,78. Hiện nay đang áp dụng từ 1,86 - 4,98.

Giáo viên trung học cơ sở áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78. Hiện nay đang áp dụng từ 2,1 - 6,38.

Theo quy định định hiện hành thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm