Từ khóa:

#hệ số lương
Tìm thấy 6 kết quả
11 đối tượng được tăng lương từ 6/4

11 đối tượng được tăng lương từ 6/4

Theo Khoản 1 Điều 2, Nghị định 17/2015/MĐ-CP, từ 6/4/2015, 11 đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được hưởng mức lương tăng thêm hàng tháng.