Từ ngày 3-3, thời gian cấp giấy đỏ chỉ còn 15 ngày

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ngoài ra, nghị định trên còn quy định rút ngắn thời gian thực hiện nhiều thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận… Cụ thể, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

Giảm từ tối đa 15 ngày xuống còn 10 ngày với thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, vợ, chồng, nhóm người sử dụng đất...

Từ ngày 31-3, người Việt được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 1 triệu đồng. Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người chơi phải xuất trình giấy tờ cá nhân để chứng minh mình thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng.

Theo quy định, bóng đá quốc tế là những trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam. Chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh đặt cược.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 06/2017 về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Cạnh đó, từ ngày 15-3 Nhà nước sẽ thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino. Thời gian thực hiện thí điểm là ba năm kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 03/2017 về kinh doanh casino (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3).