Tôi là thằng lái máy bay khùng điên!

Tôi là thằng lái máy bay khùng điên!

(PLO) Tôi không tưởng tượng được những bất hạnh đến ngạt thở đang đổ xuống người phụ nữ mà tôi bắt đầu xác định là mình yêu. Dù chị có hơn tôi 8 tuổi, dù chị và tôi chưa thiết lập một quan hệ chính thống nào, nhưng khi đôi vai chị run lên, tôi chỉ ước gì mình có thể gánh được hết những bất hạnh mà chị đang trải qua.