Tước danh hiệu CAND nếu tuyên truyền chống Nhà nước

Bộ Công an đã đăng tải dự thảo lần hai thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ CAND để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, các hình thức kỷ luật bao gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc hạ nhiều bậc lương, cách chức và giáng cấp bậc hàm, tước danh hiệu CAND…

Hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ, tùy theo tính chất mức độ mà áp dụng các hình thức kỷ luật như đã nêu.

Công an sẽ bị tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc nếu tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, mục V của dự thảo quy định chi tiết các hành vi vi phạm mà cán bộ, chiến sĩ công an sẽ bị tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc – mức kỷ luật cao nhất.

Trong đó, các vi phạm về quan điểm chính trị và kỷ luật phát ngôn gồm:

- Tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tham gia, hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động;

- Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

- Cố ý nói, viết hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân;

- Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng";

- Kích động, lôi kéo người khác tham gia hội thảo, tọa đàm ở trong nước hoặc ngoài nước không được tổ chức có thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước;

- Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

- Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng;

- Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng;

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội và công an, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân;

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, hình thức kỷ luật trên cũng áp dụng trong trường hợp công an có hành vi bảo kê cho những hoạt động phạm tội tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách; bao che, tiếp tay cho tội phạm; tham gia giao thông gây tai nạn chết người nhưng bỏ chạy hoặc rời khỏi khỏi hiện trường không có lý do chính đáng; điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép gây tai nạn chết người…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm