UBND TP.HCM đồng ý chi hơn 2.500 tỉ hỗ trợ khẩn cấp người lao động gặp khó khăn

Trưa 22-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn về việc tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP chấp thuận việc bổ sung số hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa… và lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP để tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Công văn 2627 theo đề xuất của Sở Lao động- Thương binh & Xã hội TP.HCM.

Theo đó, UBND TP. HCM đồng ý chi hơn 2.576 tỉ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng sau:

- Hơn 1 triệu hộ lao động nghèo với tổng kinh phí hơn 1.572 tỉ đồng.

- Đồng thời sẽ bổ sung hỗ trợ đối với hơn 669.170 lượt người lao động tự do (lượt người là số lần lao động tự do được hỗ trợ, mức hỗ trợ một lần là 1,5 triệu đồng) với tổng kinh phí là 1.003.755 triệu đồng. Đây là số lao động tự do dự kiến bổ sung đợt 2 và phát sinh của đợt 1. 

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Trưởng ban Ban điều hành khu phố, ấp, Tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân khẩn trương rà soát kỹ, bổ sung hộ lao động nghèo và lao động tự do đang gặp khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài để kịp thời chi hỗ trợ theo Công văn 2627 ngày 6-8-2021 của UBND TP.HCM.

UBND TP lưu ý việc chi hỗ trợ được thực hiện theo quan điểm:

- Không phân biệt hộ thường trú hay tạm trú, số nhân khẩu trong hộ, thành phần nghề nghiệp (công nhân, lao động nghèo, sinh viên học sinh) ở khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa...; đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót đối tượng, không để người dân bị thiếu đói, không để hộ đang có khó khăn mà không được hỗ trợ.

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo thực tế chi hỗ trợ.

- Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo có thành viên trong hộ đã hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM thì không hưởng tiếp chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo.

- Việc phê duyệt danh sách hỗ trợ lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) phải đảm bảo đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM và Mục IV Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động tạm ứng ngân sách của địa phương để kịp thời chi hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống người dân. Trường hợp ngân sách của của địa phương có khó khăn thì lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM bổ sung kịp thời.