ASEAN đề cao các cơ chế đa phương

ASEAN đề cao các cơ chế đa phương

(PLO)- Các Bộ trưởng tham dự hội nghị tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc kiềm chế, không quân sự hóa, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển...