Vẫn dừng khai thác hải sản vùng đáy ở 4 tỉnh miền Trung

Đây cũng là cách để phục hồi hệ sinh thái sau sự cố môi trường biển gây ra bởi Công ty Formosa, Hà Tĩnh vào năm 2016. Hải sản tầng đáy gồm các loại như ghẹ, tôm, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc...

Ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác - Tổng cục Thủy sản, cho biết Bộ Y tế đang tích cực lấy mẫu cá ở tầng đáy để đối chứng với các mẫu cá ở các vùng biển khác. Nếu các chỉ tiêu tương đương nhau, có thể khẳng định rằng cá vùng này an toàn.

Tuy nhiên, để bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi của vùng biển này cần có sự đánh giá tiếp để xem xét hệ sinh thái này khôi phục như thế nào và khôi phục đến đâu sẽ có sự tính toán tiếp để bỏ tạm dừng khai thác cá vùng đáy ở bốn tỉnh miền Trung.