Tại hội nghị, vấn đề có cần cấp chứng chỉ hay không; việc cấp chứng chỉ có khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý hay nảy sinh thủ tục hành chính phiền hà, tệ nạn xin-cho… vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Dù vậy, Bộ VH-TT&DL vẫn dự kiến lộ trình: Vào tháng 9-2013, Bộ cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ hoàn thành hồ sơ thẩm định; từ tháng 10 đến tháng 12-2013 sẽ tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1; tháng 1-2014, chứng chỉ hành nghề bắt đầu có hiệu lực.

Được biết năm 1999, việc cấp thẻ (nay là chứng chỉ) hành nghề cho nghệ sĩ đã được tiến hành với hàng ngàn nghệ sĩ nhận thẻ. Tuy nhiên, do không hiệu quả và quan niệm đó là hình thức “giấy phép con”, gắn với đăng ký kinh doanh, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, năm 2002 giấy phép hành nghề cho nghệ sĩ đã bị bãi bỏ.

H.BÌNH