Vay thêm hơn 250 triệu USD cho dự án Cát Linh - Hà Đông

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp các bộ, ngành liên quan thẩm định việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác. Trên cơ sở đó, xác định số vốn đối ứng cụ thể cần bổ sung và bố trí theo tiến độ dự án. Thủ tướng cũng giao bộ này chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án và tiến độ giải ngân đối với các nguồn vốn vay theo hai hiệp định tín dụng đã ký với Trung Quốc.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông ban đầu có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD bao gồm vốn vay ODA của Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Sau một thời gian thi công, đến đầu năm 2014 dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 522,86 triệu USD lên 868,04 triệu USD… Dự kiến dự án sẽ đi vào khai thác thương mại trong năm 2016.

VIẾT LONG