Video: Dự án giải tỏa công suất nhiệt điện Vân Phong 1 sắp về đích

(PLO)- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT yêu cầu các nhà thầu xây lắp trong quá trình thi công cần đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, trang thiết bị, không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng chất lượng dự án.