11 nhóm đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Dưới đây là 11 nhóm đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam theo Thông tư 32/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1-1-2018:


Đang hiển thị 2201645673509662010.