Infographic: So sánh điện thoại chính hãng và xách tay

Đồ họa: THEO GENK/ TRÍ THỨC TRẺ
(PLO)- Khi so sánh giữa điện thoại chính hãng và điện thoại xách tay mới thấy được những ưu điểm của hàng chính hãng mang lại.