Viện trưởng Lê Minh Trí: Nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra

Viện trưởng VKSND Tối cao vừa ký ban hành Chỉ thị số 03 (CT 03) về công tác thanh tra trong ngành kiểm sát nhân dân (KSND).

Thời gian qua, toàn ngành KSND đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các CT 04 (ngày 14-8-2013), CT 08 (ngày 28-11-2017) của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tổ chức bộ máy đơn vị thanh tra VKSND các cấp được kiện toàn; các cuộc thanh tra tăng về số lượng và chất lượng, bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra ngành KSND vẫn còn một số hạn chế như hiệu quả một số cuộc thanh tra chưa cao, chất lượng công chức làm công tác thanh tra có nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu, hoạt động xử lý sau thanh tra có việc không kịp thời, chưa đáp ứng được công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKS các cấp.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra ảnh 1

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: TÁ LÂM

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của Ngành và của Nhà nước, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu:

- Người đứng đầu VKSND các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những quy định của pháp luật, của Ngành có liên quan đến công tác thanh tra…

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, là căn cứ để đánh giá công tác thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

- Các đơn vị thuộc VKSND Tối cao, VKSND các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không chỉ tiến hành thanh tra khi có vi phạm mà cần lựa chọn những khâu yếu, chất lượng công tác còn hạn chế, những đơn vị mất đoàn kết, dư luận, báo chí hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc kéo dài để thanh tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém đó…

- Viện trưởng VKSND các cấp chỉ đạo đơn vị thanh tra chủ động nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng cấp nắm bắt những vụ, việc có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực công tác, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng VKSND cấp mình chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất…

Đáng chú ý, Viện trưởng Lê Minh Trí chỉ thị VKSND các cấp hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Không xem số lượng các cuộc thanh tra là thành tích, không phải cứ thanh tra là phải có sai phạm mà qua thanh tra phải làm rõ được bản chất sự việc, có hay không có sai phạm, xử lý nghiêm sai phạm do cố ý hoặc gây hậu quả nghiêm trọng; trường hợp do tai nạn nghề nghiệp cần tạo điều kiện để khắc phục, sửa chữa.

Đồng thời, cần phải ý thức trách nhiệm bảo vệ cán bộ làm đúng, làm tốt nhưng do bị động chạm trong giải quyết công việc, bị tố cáo vì động cơ cá nhân…

Chỉ thị 03 sẽ thay thế các CT 04, CT 08 nêu trên.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.