1 năm, có 16 người bị khởi tố, truy tố oan

1 năm, có 16 người bị khởi tố, truy tố oan

(PLO)- Uỷ ban Tư pháp đề nghị làm rõ bao nhiêu trường hợp VKSND đã phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ nhưng người bị bắt, bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật.