Việt Nam đã hoàn tất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Trong lời phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là trách nhiệm của cả Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và cả hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam đã hoàn tất việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Khẳng định quyết tâm của Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội các quốc gia thành viên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các mục tiêu đến người dân, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể để triển khai, thực hiện một cách hiệu quả...

(Theo TTXVN)