Việt-Trung đàm phán khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ

Đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. Hai bên khẳng định thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về việc gia tăng cường độ đàm phán, tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này.
Căn cứ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến theo lộ trình và các nguyên tắc đàm phán đã thống nhất. Hai bên thỏa thuận tiến hành đàm phán vòng 5 về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ vào nửa đầu năm 2014 tại Việt Nam.

CL