Vietbank kỳ vọng lọt Top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất

Năm 2021 mở đầu một nhiệm kỳ mới của Vietbank với định hướng phấn đấu “tăng tốc” quy mô, tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

Năm 2020 Vietbank đã có những điểm sáng thực sự nổi bật như: tổng tài sản đạt 91.505 tỉ đồng (tăng 33% so với năm 2019, hoàn thành 102% kế hoạch phấn đấu năm 2020, tăng ròng 1.900 tỉ đồng/tháng), dần đưa Vietbank đến ngưỡng ngân hàng có tổng tài sản ở mức 100.000 tỉ đồng.

Vietbank là ngân hàng (NH) trẻ nhất trong hệ thống các NH thương mại với 14 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng hàng năm không chỉ dừng lại ở các con số mà còn nhiều khía cạnh khác: nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, một trong 14 NH đầu tiên đáp ứng Basel II, NH duy nhất đạt giải thưởng công nghệ lõi tốt nhất châu Á... Điều gì đã tạo nên thành công của Vietbank? Ông Bùi Xuân Khu, Chủ tịch HĐQT Vietbank đã có những thông tin gửi tới báo chí trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Ông Bùi Xuân Khu, Chủ tịch HĐQT Vietbank

Vietbank đã triển khai thành công phương án cơ cấu lại hoạt động giai đoạn 1 (2013-2015), đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về các vấn đề trọng yếu như trở thành công ty đại chúng, không có tình trạng sở hữu chéo, tỷ lệ nợ xấu đưa về ngưỡng dưới quy định… Vietbank đã tự xây dựng phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 hướng đến xây dựng NH TMCP phát triển lành mạnh và đã được NHNN cho triển khai thực hiện.

Ngoài ra Vietbank rất tự hào khi chính mình đã tự xây dựng và triển khai dự án Basel II mà không phải thuê tư vấn bên ngoài. Tháng 11-2019, Vietbank chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng Basel II trước thời hạn và Vietbank là 1 trong 14 NH đầu tiên được NHNN phê duyệt áp dụng Basel II. Bên cạnh đó Vietbank đầu tư hệ thống công nghệ lõi Corebanking, thu hút được rất nhiều nhân sự cấp cao ở các tổ chức lớn về đóng góp cho sự phát triển của Vietbank. Việc tái cấu trúc Vietbank đã đạt được những mong đợi, để Vietbank có những định hướng mới, tăng tốc mới, những hoạt động chuyển mình trong giai đoạn 2021 – 2025.

. Việc hoàn thành Basel II đã giúp gì cho Vietbank, thưa ông?

+ Hoạt động quản trị rủi ro trong lĩnh vực NH và các định chế tài chính đã và đang được chú trọng trong những năm gần đây, theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn Basel II. Ngay từ đầu năm 2019, Vietbank đã chủ động triển khai hệ thống tính toán tài sản có rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II. Việc này giúp NH nâng cao năng lực quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đồng nghĩa đáp ứng các quy định khắt khe về quản trị và công nghệ. Vietbank luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

. Vietbank có những kế hoạch, Vietbank tham vọng gì trong 5 năm tới, thưa ông?

+ Định hướng của Vietbank về lâu dài là trở thành ngân hàng bán lẻ, tốc độ tăng trưởng hàng năm với mục tiêu tăng trưởng cao, đến năm 2025 Vietbank lọt top 15 ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất.

Năm 2021, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô với tổng tài sản đạt 120.000 tỉ đồng; Thứ hai là Vietbank đã triển khai và ứng dụng thành công hệ thống corebanking để chuyển từ NH truyền thống sang NH điện tử, Ngân hàng số, số hóa các hoạt động NH. Đồng thời, Vietbank trình NHNN phê duyệt phát triển mạng lưới thêm 20 chi nhánh, phòng giao dịch để nâng số lượng lên 138 điểm kinh doanh trên toàn quốc.

Vietbank đã đáp ứng các tiêu chuẩn để có thể đưa cổ phiếu lên giao dịch tại sàn chứng khoán. Trường hợp điều kiện thị trường cho phép, Vietbank sẽ thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo và trình cổ đông nội dung này. Niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch sẽ giúp Vietbank kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược, đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định và tăng trưởng quy mô, đảm bảo an toàn lành mạnh.

Vietbank sẽ tập trung lấy con người làm trọng tâm để phát triển và là nòng cốt để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Tại ĐHĐCĐ, Vietbank sẽ bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ mới (2021-2025). Bên cạnh đó, Vietbank sẽ tăng cường sự hỗ trợ của Ban cố vấn, kiện toàn bộ máy điều hành, mở rộng mạng lưới, đào tạo, bồi dưỡng cùng với xây dựng một môi trường làm việc với chính sách đãi ngộ công bằng, minh bạch. Vietbank đang đồng thời triển khai nhiều dự án, trong đó có dự án tiền lương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm