VKS liên tục đề nghị ông Thăng trả lời đúng trọng tâm

Đại diện VKS đã hỏi ông Thăng về trách nhiệm bảo tồn và phát triển vốn đối với người đứng đầu PVN.

Ông Thăng trả lời: "HĐQT có trách nhiệm quản lý phần vốn nhà nước giao, bảo toàn và phát triển số vốn này. Thực tế, PVN trong suốt thời gian bị cáo là chủ tịch HĐQT và là chủ tịch HĐTV sau này..." Tuy nhiên VKS đã ngắt lời, đề nghị ông Thăng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi và đặt câu hỏi tiếp theo:

.Đến thời điểm hiện nay, khoản 800 tỉ PVN góp vốn vào OceanBank có thu hồi được không?
+Trong thời gian bị cáo làm chủ tịch HĐQT, việc đầu tư vào các dự án đều có hiệu quả.
VKS nhắc lại câu hỏi trên, đề nghị ông Thăng trả lời rõ là có hay không.
+ Đến cuối tháng 7-2011, bị cáo không còn ở PVN nữa. Trách nhiệm biết hay không biết không thuộc trách nhiệm của bị cáo.
.Khoản 3 Điều 27 Nghị định 142 Chính phủ quy định, trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương và xây dựng đầu tư ra ngoài công ty mẹ. Khi bị cáo ký 7289 về việc tham gia góp vốn vào OceanBank đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa?
+Khoản 3 Điều 27 quy định quyền hạn của HĐQT được quyền trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư. Khi bị cáo ký Nghị quyết 7289 thống nhất HĐQT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để mua một phần cổ phần trong đợt tăng vốn. Nghị quyết đó chỉ có giá trị khi được Thủ tướng đồng ý. Thực tế sau khi Thủ tướng đồng ý khoảng 3 tháng thì tập đoàn mới quyết định mua cổ phần.
. Đề nghị bị cáo suy nghĩ và trả lời câu hỏi đúng trọng tâm. Phiên tòa hôm qua bị cáo đã giải trình và khai trước tòa về việc thực hiện quy trình góp vốn ngay từ khi ký thỏa thuận ban đầu. VKS chỉ hỏi trọng tâm, đề nghị bị cáo trả lời. Đề nghị bị cáo cho biết khoản 3 Điều 27 Nghị định 142 có quy định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và xây dựng đầu tư ra ngoài công ty mẹ. Khi bị cáo ký Nghị quyết 7289 vào 1-10-2008 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nghị quyết đó hay chưa?
+ Không có một quy định nào Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hiệu lực các Nghị quyết của HĐQT.
.Đấy là suy nghĩ của bị cáo. Bây giờ tôi đang hỏi Nghị quyết 7289 bị cáo ký ngày 1-10-2008, đến tận 17-10-2008, Thủ tướng Chính phủ mới có ý kiến về nghị quyết đó. Như vậy khẳng định khi bị cáo ban hành nghị quyết đã có ý kiến đồng ý của Thủ tướng chưa?
+HĐQT chỉ thống nhất việc báo cáo Thủ tướng xin mua cổ phần của OceanBank. Khi được Thủ tướng đồng ý, PVN mới thực hiện việc đó.
. Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo nói nghị quyết chỉ là chủ trương. Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 7289 quy định: HĐQT thống nhất chủ trương tham gia góp vốn mua cổ phần tăng vốn điều lệ của OceanBank. Như vậy khi ký nghị quyết là thống nhất chủ trương tham giao góp vốn khi chưa được Thủ tướng phê duyệt chủ trương là đúng hay sai?
+ Trong nghị quyết có nhiều nội dung, trong đó có nội dung giao Tổng giám đốc phải báo cáo kết quả tài chính của OceanBank. Nghị quyết đó chưa phải là quyết định đầu tư mà phải tiếp tục có báo cáo. Nghị quyết đó chỉ là nội bộ Tập đoàn. Việc đầu tư ra ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
. Nghị quyết đó có căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ không?
+Nghị quyết đó chưa cần phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, vì nghị quyết đó không mang tính quyết định việc đầu tư ra ngoài.
.Nghị quyết nào quyết định việc tham gia góp vốn?
+Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì Tập đoàn mới quyết định đầu tư.
.Quyết định đầu tư đó được HĐQT ban hành khi nào? Số bao nhiêu?
+Quyết định đó do tổng giám đốc ban hành. HĐQT không ra nghị quyết mà chỉ ký vào tờ trình.
.Nghị quyết của HĐQT có tính chất bắt buộc phải thi hành không?
+ Có giá trị bắt buộc thi hành trong nội bộ PVN, tuy nhiên, có những nghị quyết phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Ví dụ như Nghị quyết 7289 chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành chức năng có liên quan.
.Điều lệ nào quy định trong trường hợp nào là trường hợp cần thiết?
+Không có quy định nào quy định trường hợp nào là cần thiết. Trong trường hợp này, PVN phải thực hiện theo quy định của pháp luật là đầu tư ra bên ngoài phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện đầu tư một dự án phải thực hiện nhiều bước: chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư... Đây mới là chủ trương đầu tư, chưa phải là quyết định đầu tư. Quy định yêu cầu trước khi thực hiện đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong việc này, PVN đã thực hiện đúng quy định của luật, đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
.Trong công văn thông báo ý kiến Thủ tướng của VPCP có yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu PVN một số nội dung trước khi góp vốn. PVN có thực hiện việc đó không?
+Đây là công văn Bộ Tài chính trả lời Thủ tướng Chính phủ, không phải trả lời PVN. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ cũng không yêu cầu PVN phải báo cáo. Thực tế toàn bộ nội dung nêu trong công văn của Bộ Tài chính, PVN đã triển khai từ 2-10-2008 (công văn của Bộ Tài chính ngày 14-10). Đối với các quyết định đầu tư của PVN đều được xem xét thận trọng. Việc đầu tư vào OceanBank không phải thuần túy chỉ là đầu tư mang lại lợi nhuận mà còn là đầu tư để giải quyết một hệ lụy từ việc không thành lập được Ngân hàng Hồng Việt.
.Trách nhiệm của HĐQT là phải báo cáo Thủ tướng. HĐQT có báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính không?
+Văn bản không yêu cầu PVN báo cáo Bộ Tài chính hay Thủ tướng Chính phủ nên PVN không báo cáo. Văn bản của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành giám sát thì đó thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành. Nếu các bộ, ngành yêu cầu thì PVN sẵn sàng báo cáo theo quy định.
.Bị cáo có biết kết luận thanh tra của cơ quan Thanh tra giám sát NHNN không?
+Bị cáo không biết công văn đó vì đã chuyển công tác lâu rồi. Thời gian bị cáo công tác tại PVN thì tất cả báo cáo của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan kiểm toán... đều thể hiện hoạt động kinh doanh của OceanBank rất tốt, không có vấn đề gì.

VKS liên tục đề nghị ông Thăng trả lời đúng trọng tâm ảnh 1
Ông Đinh La Thăng đang trả lời thẩm vấn tại tòa ngày 19-3. Ảnh chụp qua màn hình: LĐ

VKS sau đó thông báo kết luận của cơ quan thanh tra giám sát của NHNN. Kết luận thể hiện, thực trạng tài chính của OceanBank đến thời điểm 31-3-2012, vốn sở hữu giảm so với số ghi trên báo cáo tài chính gần 1.600 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 922.000 triệu đồng... VKS cho rằng việc PVN đánh giá đầu tư vào OceanBank thời điểm đó có hiệu quả là không có căn cứ.
Ông Thăng trình bày, thời điểm đó OceanBank đang hoạt động có hiệu quả, chia cổ tức tới 16%, được các cơ quan kiểm tra, giám sát, kiểm toán độc lập đánh giá bằng số liệu cụ thể chứ không phải cảm tính. OceanBank là NH được niêm yết trên sàn chứng khoán...
VKS kết luận, nhận thức của bị cáo Đinh La Thăng là nhận thức của cá nhân bị cáo. Nhưng hành vi của bị cáo trong quá trình thực hiện đã thể hiện khi bị cáo ký Nghị quyết góp vốn lần thứ nhất của HĐQT chưa có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Lần thứ hai bị cáo ủy quyền ký nghị quyết góp vốn lần 2, bị cáo chưa xin ý kiến của Thủ tướng. Việc bị cáo không thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cũng như bộ, ban, ngành. VKS thấy không có gì cần hỏi thêm bị cáo.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...

Trang Nemo vắng mặt, tòa hoãn xử

Trang Nemo vắng mặt, tòa hoãn xử

(PLO)- Luật sư cho biết bị cáo Trang Nemo vắng mặt tại phiên xử do phải nhập viện tối qua, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Sáng nay, Trang Nemo và 3 đồng phạm hầu tòa

Sáng nay, Trang Nemo và 3 đồng phạm hầu tòa

(PLO)- TAND quận 1 đang mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng.