VN đứng thứ 127/187 quốc gia về phát triển con người

Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 127 trong tổng số 187 quốc gia, thuộc nhóm xếp loại trung bình về phát triển con người.

Báo cáo năm nay tập trung vào phân tích đánh giá hơn 40 quốc gia đang phát triển với các thành tựu nổi bật về phát triển con người, trong đó có Việt Nam. Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, nếu không đầu tư vào con người thì những lợi ích thu được từ thị trường quốc tế hoặc từ đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ rất hạn chế. Đầu tư vào tiềm năng con người có ý nghĩa sống còn giúp Việt Nam nâng cao lợi thế cạnh tranh và nhờ đó được hưởng lợi đầy đủ khi gia nhập kinh tế quốc tế.

“Chúng tôi vui mừng khi Việt Nam là một trong 40 quốc gia đang phát triển đạt được nhiều thành tựu về phát triển con người. Điều này phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với quyết tâm và nỗ lực phát triển con người của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi ghi nhận những khuyến nghị của báo cáo về định hướng tiếp tục phát triển con người tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để đạt nhiều thành tựu hơn nữa về phát triển con người trong thời gian tới” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

T.HẰNG