Vợ muốn hiến tạng có cần sự đồng ý của chồng?

Xin hỏi, nếu người thân không đồng ý thì việc hiến tặng có được thực hiện?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc (TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 5 Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 quy định: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.

Cá nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết và hiến xác có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể của mình với cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục đăng ký.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, người hiến tặng sẽ được cấp thẻ đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.

Ngoài ra, theo Điều 21 của luật trên, việc lấy mô, bộ phận của một người được thực hiện khi người đó có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và đã được công bố là chết não.

Trường hợp không có thẻ đăng ký thì việc lấy mô, bộ phận của một người phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó hoặc vợ, chồng hoặc đại diện các con đã thành niên của người đó.

Như vậy, theo các quy định trên, nếu chị có đủ năng lực hành vi dân sự thì chị được tự quyết định việc hiến tặng mô, bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi mất.