Ách tắc cấp giấy do dồn việc?

Ách tắc cấp giấy do dồn việc?

(PL)- Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và thống kê đất đai, cho rằng ách tắc không xuất phát từ pháp lý mà do cách thức thực hiện.