VsetGroup khắc phục quyết định xử phạt hành chính của UB Chứng khoán Nhà nước

Tập đoàn VsetGroup luôn hướng tới sự phát triển bền vững, bằng tinh thần cầu thị đã quyết tâm hoàn thành khắc phục theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngay sau khi nhận quyết định xử phạt hành chính về việc thực hiện chưa đúng quy trình chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với tinh thần luôn lắng nghe để hoàn thiện mình, Tập đoàn VsetGroup đã nhanh chóng rút kinh nghiệm để không tái phạm và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 814/QĐ-XPVPHC ngày 30-11-2021, Công văn số 8063/UBCK-TT ngày 1-12-2021, Công văn số 332/UBCK-TT ngày 17-1-2022 về việc xử phạt và thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của UBCKNN đối với VsetGroup. Ngay tức thì, VsetGroup đã nghiêm túc thực hiện và chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể:

(1) VsetGroup đã thực hiện hoàn tất việc nộp phạt số tiền 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu) vào ngày 3-12-2021;

(2) Trong thời gian rất ngắn, VsetGroup đã thực hiện biện pháp khắc phục: Gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư; Công bố trên một tờ báo trung ương trong ba số liên tiếp; Công bố trên trang thông tin điện tử của VsetGroup về việc hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi;

(3) VsetGroup đã hoàn thành việc thu hồi trái phiếu chào bán và thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC.

Tập đoàn VsetGroup trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo và hướng dẫn quý báu từ UBCKNN dành cho VsetGroup, chỉ ra những điều chưa hoàn thiện trong quy trình chào bán chứng khoán cũng như hướng dẫn VsetGroup thực hiện đúng các quy định của luật về việc phát hành chứng khoán ra công chúng.

Nhiều năm qua, chứng khoán Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, từng bước phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế; góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng bền vững hơn. Ngành chứng khoán Việt Nam đã góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới và từng bước đưa nền kinh tế hội nhập với khu vực và quốc tế.

Tập đoàn VsetGroup đang bước vào năm mới 2022 với những thách thức và vận hội mới

Là doanh nghiệp hiện chưa là công ty đại chúng, VsetGroup lần đầu tham gia hoạt động phát hành chứng khoán nên kinh nghiệm còn sơ khai, kiến thức về pháp luật chứng khoán còn hạn chế, khó tránh khỏi các thiếu sót. VsetGroup rất mong các cơ quan ban ngành nói chung và UBCKNN nói riêng sẽ tiếp tục hướng dẫn và tạo điều kiện để VsetGroup có cơ hội ngày càng hoàn thiện và phát triển. VsetGroup cam kết tiếp tục rà soát, khắc phục các tồn tại, thiếu sót để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Tập đoàn VsetGroup bước vào năm mới 2022 với những thách thức và vận hội mới. Vì vậy, những định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn trong thời gian qua của UBCKNN sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để VsetGroup tiếp tục bước tới, mạnh mẽ và quyết liệt hơn, hướng tới xây dựng thị trường, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch trên chặng đường phát triển bền vững lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm