Vụ Asanzo: Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý

Ngày 25-6, Bộ Tài chính phát đi thông báo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 Quốc gia về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phán ánh về Công ty CP Điện tử Asanzo.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Công ty CP Điện tử Asanzo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng Dũng chỉ đạo Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia khẩn trương chủ trì phối họp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

“Làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, thông báo nêu rõ.

Bộ trưởng Dũng giao Tổng cục Hải quan chủ trì phối họp với Tổng cục Thuế và các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ rà soát báo cáo về công tác quản lý thuế và các nội dung liên quan khác đối với Công ty cổ phần Điện tử Asanzo, gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 10-7.

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát nhằm phát hiện các trường hợp tương tự và đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, trốn thuế. Đồng thời xem xét trách nhiệm của đơn vị để xảy ra tình trạng trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Dũng giao Tổng cục Hải quan chủ trì tổng họp chung, trình Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-7.

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

(PLO)- Trước việc thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục tung ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường ổn định trở lại.