Vụ ĐH Tôn Đức Thắng: Bộ chưa nói 'cơ quan thẩm quyền' là ai

Sau khi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng liên đoàn) đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến Trường ĐH Tôn Đức Thắng và hiệu trưởng Lê Vinh Danh, Bộ GD&ĐT đã văn bản trả lời, văn bản do thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An ký.

Các nội dung Bộ GD&ĐT phản hồi liên quan đến những vấn đề thực hiện tự chủ của trường ĐH Tôn Đức Thắng, về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư của hiệu trưởng trường này.

Theo đó, Tổng liên đoàn đặt câu hỏi: Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu bằng cách nào khi số lượng tham gia hội đồng trường chiếm tỉ lệ thấp, trong khi quy định của Luật giáo dục đại học (sửa đổi) thì hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số?

Bộ GD-ĐT lý giải tập thể hội đồng trường (trong đó có đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền) có chức năng thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu đối với trường đại học công lập.

Trong quá trình hoạt động, nếu quyền của chủ sở hữu không được đảm bảo do cơ chế tập thể, quyết định theo đa số phiếu thì đại diện cơ quan quản lý có thẩm quyền có quyền và trách nhiệm báo với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra... để yêu cầu nhà trường thực hiện đúng pháp luật và xử lý người vi phạm, nếu có.

Tổng liên đoàn cũng nêu thắc mắc Luật giáo dục đại học (sửa đổi) quy định "Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do hội đồng trường, hội đồng ĐH quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…".

Vậy khái niệm "cơ quan quản lý có thẩm quyền" ở đây là cơ quan nào? Đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng liên đoàn không?

Đáp lại băn khoăn này, Bộ chưa có câu trả lời ngay, mà cho biết về quy định "cơ quan quản lý có thẩm quyền", Chính phủ sẽ xem xét quyết định cụ thể khi ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật.

Về đề nghị của Tổng liên đoàn, đề nghị Bộ GD-ĐT thẩm định, xác minh, cho ý kiến về việc tiến sĩ Lê Vinh Danh được cấp bằng giáo sư tại Preston University có hợp pháp và được công nhận tại Việt Nam hay không. Cụ thể, TS Lê Vinh Danh được Preston University (Hoa Kỳ) cấp bằng chứng nhận giáo sư năm 2007.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20 sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư", trong đó phân cấp việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH.

Căn cứ vào quy định này, hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho TS Lê Vinh Danh. Tuy nhiên, nhà trường đã không báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Bộ GD&ĐT thông tin: Đến thời điểm hiện nay, Trường ĐH Preston không được kiểm định chất lượng giáo dục bởi cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm