Vụ nợ công nhân 22 tỉ: Sẽ trả nhưng chưa biết khi nào

Ngày 2-5, thông tin từ Cà Mau cho biết phía Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Cà Mau hứa sẽ trả số tiền nợ lương, thưởng, phúc lợi của người lao động. Nguồn tiền sẽ trả được xác định là nguồn thu từ khoản nợ phải đòi và tiền khấu hao tài sản của Công ty Cấp nước tỉnh Cà Mau… Tuy nhiên, công ty chưa ấn định được thời gian nào sẽ trả vì còn phải xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền.

Công ty đang thiếu nợ người lao động gần 22 tỉ đồng. Ảnh: Trần Vũ

Trước đó, ngày 30-3, Công đoàn hai công ty Cấp nước và Môi trường đô thị Cà Mau đã đại diện cho hơn 300 lao động của mình có đơn “thỉnh cầu” Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Cà Mau trả khoản nợ gần 22 tỉ đồng, bao gồm tiền nợ lương, thưởng và phúc lợi từ năm 2001 đến 2013.  

Đến ngày 27-4, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có văn bản trả lời rằng sẽ trả chậm nhưng chưa biết được thời điểm nào sẽ trả, vì còn phải xây dựng lộ trình chi trả và xin ý kiến cơ quan chức năng.

Vào năm 2015, Cà Mau tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Cà Mau. Lúc này, công ty còn nợ người lao động tiền lương, thưởng và phúc lợi đến 21,8 tỉ đồng. Đồng thời số nợ phải thu của công ty tại thời điểm này là 52 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay số nợ phải thu chỉ mới được dưới 1 tỉ đồng, lại do phía Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau quản lý, trong khi phía Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau chưa có nguồn tiền chi trả.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau cũng trả lời với người lao động, rằng nguyên nhân nợ là do công ty trước cổ phần hóa đã chiếm dụng. Và trách nhiệm đó thuộc về Đảng ủy, công đoàn và lãnh đạo công ty các giai đoạn đã qua. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm