Vướng cấp phép kinh doanh dịch vụ massage vì Sở Y tế

Theo đó, sở này cho hay tại Văn bản 6230 ngày 9-8-2016, TP có ý kiến chỉ đạo Sở KH&ĐT phải phối hợp với Sở Y tế căn cứ quy hoạch được duyệt có ý kiến bằng văn bản nêu rõ “chấp thuận hay không chấp thuận” cho doanh nghiệp đăng ký ngành nghề này.

Tuy nhiên, vừa qua các văn bản trả lời của Sở Y tế khi gửi cho Sở KH&ĐT không có nội dung “chấp thuận hay không chấp thuận” nên phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT) không có cơ sở để giải quyết cho doanh nghiệp. Do đó, Sở KH&ĐT đề nghị Sở Y tế phối hợp thực hiện theo đúng chỉ đạo của TP, khi có ý kiến bằng văn bản phải nêu rõ việc chấp thuận hay không chấp thuận cho doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dịch vụ xoa bóp (massage).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm