WB có thể giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn sự giúp đỡ của WB đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua. Theo phó thủ tướng, Chính phủ Việt Nam đã đầu tư vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, tập trung cho các dự án có hiệu quả từ nguồn vốn của WB. Ngoài ra, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam cũng xây dựng các kế hoạch phân bổ vốn đối ứng cho các công trình, dự án nhận hỗ trợ từ WB.

Về nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam đang thực hiện, ông Axel van Trotsenburg đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh rằng nhiệm vụ trên phải gắn với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Vị phó chủ tịch WB cũng cho rằng WB có thể giúp đỡ Việt Nam trong việc này, đồng thời giúp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng...

Được biết vào trung tuần tháng 7 tới, Chủ tịch WB, ông Jim Yong Kim, sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

TLL