Theo khảo sát trên 1.500 người của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tiến hành trong tháng 5 và tháng 6-2015, gia đình Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề như xung đột, bất hòa giữa các thành viên trong gia đình (27,5%), ngoại tình (16%), nợ quá khả năng chi trả (9,9%) và các vấn đề khác. Tình trạng ngoại tình được nữ cảm nhận nghiêm trọng hơn nam, với 19,6% nữ so với 10,1% nam.

Bà Phạm Thanh Trà (iSEE) cho biết trong khi những quan điểm truyền thống về gia đình như gia đình phải có cha mẹ và con vẫn chiếm ưu thế thì đã bắt đầu xuất hiện một số quan điểm mới và hình thành một số giá trị mới của gia đình. Bên cạnh tình yêu thương là một số giá trị phổ quát thì tự do cá nhân, sự riêng tư, sự trung thực đã là những giá trị mới được nhiều người chọn lựa.

Phát biểu tại tọa đàm về định hướng phát triển gia đình Việt Nam, ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ VH-TT&DL, chia sẻ: “Trong xu hướng biến đổi của gia đình nói chung, chức năng thỏa mãn tâm lý tình cảm sẽ trở thành chức năng nổi trội của gia đình, vượt trên cả những chức năng khác như sinh đẻ, kinh tế... Tình yêu thương và sự chia sẻ vẫn sẽ là những giá trị cốt lõi và bất biến của gia đình Việt Nam, không phân biệt loại hình gia đình”.

VIẾT THỊNH