Theo đó, số chị em này phần lớn bị lường gạt hoặc bị bắt cóc bán ra nước ngoài vào các nhà chứa, làm lao động khổ sai tại các cơ sở sản xuất hoặc làm nô lệ tình dục. Khi trở về, các chị em lại bị kỳ thị trong cộng đồng hoặc tiếp tục làm nghề mại dâm, khó xin việc làm; một số lại tiếp tục dụ dỗ các cô khác bán ra nước ngoài.

Từ năm 2007, đã có 99 phụ nữ, trẻ em được sống trong Ngôi nhà bình yên. Đây là dự án giúp đỡ các chị em qua việc cung cấp nơi ăn ở an toàn, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý và tư vấn học nghề để trợ giúp tái hội nhập cộng đồng.

N.DÂN