Trong buổi tiệc, Đoen chăm sóc hết lòng người chồng mới để trêu ngươi, làm anh chồng cũ nóng mặt, gây sự đòi đánh nhau nên mọi người phải can ngăn. Thấy không vui, chồng mới và Đoen ra về nhưng giữa đường hai người phải quay lại để lấy đồ để quên. Khi thấy Đoen quay lại, người chồng cũ tưởng “ngon ăn”, bèn chạy đến nắm tay níu “tình xưa nghĩa cũ” liền bị Đoen xô ngã. Người chồng mới thấy vậy nổi xung thiên, nhặt một khúc gỗ “trút giận” làm chồng cũ của Đoen chết.

AS