BHXH ủy thác thu bảo hiểm, 1.200 người sẽ làm công việc khác
(PLO)- Theo BHXH Việt Nam, việc ủy thác thu các khoản thu bảo hiểm giúp 1.000 đến 1.200 người lao động được bố trí công việc khác và làm căn cứ tinh giản biên chế.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH.

Theo đó, BHXH sẽ ký hợp đồng ủy thác cho một đơn vị để thực hiện việc thu BHXH, BHYT. Việc ủy thác này theo ước tính của cơ quan bảo hiểm giúp giảm chi phí gần 242 tỉ đồng/ba năm.

BHXH ủy thác thu bảo hiểm, 1.200 người sẽ làm công việc khác - ảnh 1
Được biết BHXH Việt Nam từng đề xuất Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện ủy thác thu. Ảnh: VIẾT LÒNG

Bên cạnh đó, với việc ủy thác trên sẽ giúp 1.000 đến 1.200 người lao động được bố trí công việc khác và làm căn cứ tinh giản biên chế. Đồng thời, giúp tổ chức, doanh nghiệp nhận ủy thác thực hiện rà soát toàn bộ 100% số doanh nghiệp chưa tham gia các khoản bảo hiểm cho người lao động.

Về mặt xã hội, BHXH Việt Nam đánh giá, việc ủy thác này giúp minh bạch việc rà soát, đôn đốc doanh nghiệp phải tham gia các khoản bảo hiểm, hạn chế việc trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT.

“Đặc biệt, việc ủy thác thu BHXH cung cấp dịch vụ công đến cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao vai trò của đơn vị dịch vụ đối với mục tiêu phát triển và lợi ích chung của toàn xã hội…” - BHXH nhìn nhận.

Theo đề xuất của BHXH Việt Nam, việc ủy thác sẽ được thí điểm trong ba năm (từ năm 2019-2021). Kinh phí thực hiện từ nguồn quản lý BHXH, BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam hằng năm.

Theo BHXH Việt Nam, số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2018 gần 332.000 tỉ đồng, đạt trên 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; 10 tháng đầu năm 2019 thu 290.965 tỉ đồng, đạt 81% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

VIẾT LONG