(PL)- Ngày 25-3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về vai trò của các tổ chức xã hội trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em.

Nhiều đại biểu cho rằng cần hạ độ tuổi trẻ em trong việc xem xét đến nguyện vọng trẻ khi giải quyết một số quan hệ hôn nhân và gia đình liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Theo đó, cần quy định độ tuổi của trẻ em trong trường hợp này là sáu tuổi thay vì chín tuổi như luật hiện hành. “Trẻ em bây giờ tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức xã hội khá tốt nên trẻ sáu tuổi có thể trả lời được câu hỏi khi cha mẹ ly hôn thì cháu muốn ở với ai” - luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.

TS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng bộ môn Luật hôn nhân và gia đình, ĐH Luật Hà Nội, cho rằng cần bổ sung quy định khấu trừ tài sản để cấp dưỡng, nuôi dưỡng con khi cha mẹ ly hôn. Lý do đưa ra là hiện nay có tình trạng bên cấp dưỡng cho con thường trốn tránh nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến quyền trẻ em.

T.MẬN