Khóa học kéo dài bốn tháng (từ cuối tháng 11-2012) có 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động được huấn luyện về kỹ năng vận động đội hình chiến đấu chống bạo động, phản ứng nhanh, các tình huống đối kháng và các thế võ. Bên cạnh đó, luyện tập sức khỏe và luyện khí công cũng được chú trọng nhằm tăng cường độ bền, sức chịu đựng và sự dẻo dai cho chiến sĩ trong chiến đấu. Hai chuyên gia quân sự, võ thuật là Thượng tá Richoi-nam và Thượng tá Kimhak-su (Bộ Bảo vệ an ninh Triều Tiên) đang công tác tại Việt Nam là người trực tiếp hướng dẫn.

XUÂN NGỌC