Cơ quan thuế sẽ thu bảo hiểm xã hội?
(PLO)- “Từ năm 2020, cơ quan thuế có thể sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và các khoản thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của các đơn vị sử dụng lao động…”.

Đây là là đề xuất được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý.

Cụ thể, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án, một là “Giữ như hiện hành nhưng cơ quan thuế và cơ quan BHXH thực hiện phối hợp quản lý và thu BHXH theo quy chế phối hợp đã ký giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam”.

Phương án hai, “cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động”.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời Bộ Tài chính mới đây, BHXH Việt Nam khẳng định nội dung phối hợp đang được hai bên triển khai.

Liên quan đến đề xuất giao cho ngành thuế thu các khoản BHXH bắt buộc, cơ quan này cho rằng hai ngành có sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ; đối tượng quản lý của BHXH và ngành thuế.

Cụ thể, BHXH Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đối với người lao động và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động… như đầu tư tăng trưởng các quỹ; giải quyết khiếu nại tố cáo; lưu trữ thông tin đóng của người tham gia về quá trình đóng, hưởng từ khi sinh ra đến khi mất đi… Trong khi đó, ngành thuế chỉ thực hiện nhiệm vụ thu thuế đối với đơn vị, người lao động có phát sinh thu nhập…

Với những phân tích trên, BHXH Việt Nam khẳng định việc thu các khoản BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động vẫn phải do cơ quan BHXH thực hiện. Theo nguyên tắc một công việc giao cho một chủ thể quản lý và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong khi chủ thể đó đang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và không làm mất thời gian giao dịch, khi đó việc cơ quan thuế hay cơ quan BHXH sẽ không ảnh hưởng.

BHXH cũng đề nghị Bộ Tài chính giao cho cơ quan thuế phối hợp với cơ quan BHXH nghiên cứu các nội dung về chỉ tiêu kê khai thuế và BHXH vào tờ khai chung; chia sẻ thông tin về tình hình đóng thuế và BHXH để làm căn cứ xác định số tiền đóng, quyết toán thuế và BHXH nhằm khắc phục tình trạng trốn thuế và trốn đóng BHXH.

VIẾT LONG