Tàu do Công ty TNHH MTV Sơn Hải (Bộ Quốc phòng) thiết kế, đóng mới đầu tiên tại Việt Nam, trị giá 48 tỉ đồng. Trong đó tàu sử dụng công nghệ chữa cháy hiện đại của Pháp trị giá 17 tỉ đồng.

Ảnh: A.NHÂN

Tàu đảm bảo tính ổn định khi quay trở và hoạt động chữa cháy. Tốc độ lớn nhất đạt 21,7 hải lý/giờ. Hệ thống chữa cháy có thể điều khiển từ xa, có khả năng phun xa đến 70 m, có thể đưa bọt lên tòa nhà cao tầng 250 m. Tàu hoạt động chủ yếu trên đường sông, cách bờ không quá 20 hải lý.

LƯU NGUYỄN