Ảnh: Nguyễn Quyên
Ảnh: Nguyễn Quyên
(PLO)- Sáng nay, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2020 thi môn Ngữ văn; và đề thi năm nay có bài thơ "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm... 

PLO giới thiệu cùng bạn đọc đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT 2020

Đề thi năm nay có 2 phần, phần đọc hiểu về trân trọng cuộc sống mỗi ngày, rất dễ liên hệ đến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và một phần phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân trong một đoạn trích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm


Đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT năm 2020

NGUYỄN QUYÊN