(PL)- Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) diễn ra vào sáng 24-12.

Bộ GD&ĐT cho biết từ tháng 6-2006 đến nay có bảy vụ vi phạm của cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ đã được phát hiện, trong đó kỷ luật 10 người, một trường hợp đã có bản án của tòa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng yêu cầu lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong ngành, nhất là các đơn vị trực thuộc Bộ phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác PCTN. Các đơn vị phải chủ động, tích cực hơn trong công tác PCTN qua việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động, công việc của mình. Đây là công tác tự khám, chữa bệnh mà các đơn vị, các trường ĐH phải được tự thực hiện một cách thường xuyên, không để xảy ra tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng rồi mới tiến hành xử lý.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số luật trong đó có Luật PCTN nhằm nâng cao chuyên môn hóa cơ quan PCTN.

PHI HÙNG