Không tạo áp lực kiểm tra cuối học kỳ 1
(PL)- Các trường tiểu học phải xem kiểm tra cuối học kỳ 1 là bình thường, không để tạo ra áp lực cho phụ huynh và học sinh (HS) trước khi kiểm tra.

Đó là lưu ý của Sở GD&ĐT TP.HCM trong văn bản hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2015-2016 mới đây.

Do kỳ kiểm tra này tiếp tục thực hiện theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về đổi mới đánh giá HS tiểu học bằng nhận xét thay cho điểm số nên Sở yêu cầu mỗi bài được ra đề dưới dạng bài kiểm tra nhẹ nhàng, chủ yếu để nắm bắt tình hình học tập của HS. Đề thi phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng khối lớp. Nội dung phải chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của HS.

Khi chấm, giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế của HS trong quá trình làm bài để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong học kì 2. Điểm thi cuối cùng được chấm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân.

PHẠM ANH