Long An thiếu hơn 1.000 giáo viên cho năm học mới

Long An thiếu hơn 1.000 giáo viên cho năm học mới

(PLO)- Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Long An, để chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, giáo viên cấp mầm non đủ bố trí theo quy định, còn lại các cấp từ tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thiếu hơn 1.000 giáo viên.