(PL)- Mới đây, Quỹ Lương Văn Can đã ký thỏa thuận với ĐH Adelaide, thuộc nhóm tám trường ĐH hàng đầu nước Úc, về việc thành lập một quỹ học bổng chung.

 

Quỹ học bổng này bắt đầu từ năm 2016 nhằm tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho các sinh viên được xét tuyển theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH Adelaide. Học bổng được trao cho các khóa học về kỹ thuật, công nghệ, khoa học y tế và khoa học cơ bản thuộc Trung tâm Tài năng của ĐH Adelaide. Thông tin chi tiết về học bổng và quá trình xét tuyển sẽ được cập nhật tại website của Quỹ Lương Văn Can www.lvcfund.org.vn

Bên cạnh đó, Quỹ Lương Văn Can cũng đang tuyển sinh cho học bổng MBA hoặc thạc sĩ kinh doanh quốc tế của ĐH RMIT Việt Nam. Hạn chót nộp đơn dự kiến vào ngày 7-12-2015.

Quỹ Lương Văn Can hỗ trợ học bổng sau ĐH dành cho các cá nhân xuất sắc theo học tại các trường ĐH ở Úc và các nước khác trên thế giới; học bổng ĐH và CĐ trong nước nhằm hỗ trợ cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Việt Nam. 

TM