Chiều nay (19-4), chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn gửi đến các huyện thị, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Công điện nay nêu rõ: Học sinh các cấp là trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 21-4.

Tuy nhiên, các trường phải luôn thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế là khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Riêng đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện bốn bánh hoạt động trở lại từ ngày mai, 20-3.

Theo đó số người không quá 50% số ghế quy định và không được chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ và tiếp tục ngừng hoạt động các tuyến vận tải khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, công điện cũng thông báo cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá hai khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Công điện khẩn cũng yêu cầu giám đốc các sở, tưởng các ban, ngành liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung nêu trên; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.