“Hồi ký căn cứ kháng chiến…” – biên niên sử 30 năm
(PLO) - “Hồi ký căn cứ kháng chiến Khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn TPHCM (1945 - 1975)” là cuốn hồi ký tập hợp 102 bài, trong đó có 19 bài viết về giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 83 bài viết về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nhận định về tập sách, đó là “những thiên hồi ký sống động, tái hiện lại những nét chính trong quá trình xây dựng các căn cứ kháng chiến trên mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua những tháng năm kháng chiến chống Pháp và nhiều thời kỳ khác nhau của cuộc kháng chiến chống Mỹ - từ chống “chiến tranh đặc biệt” qua chống “chiến tranh cục bộ”, “chiến tranh Việt Nam hóa và phi Mỹ hóa” đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa xuân năm 1975".

“Hồi ký căn cứ kháng chiến…” – biên niên sử 30 năm - ảnh 1

 Sách dày 676 trang do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành 2014.

Sau 39 năm thống nhất đất nước (1975-2014), việc ghi chép, tập hợp bài viết của những nhân chứng sống để tái hiện lịch sử hào hung của khu căn cứ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Cũng theo nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cuốn hồi ký: “Rất có ý nghĩa trong việc góp phần bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng và truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, cho thế hệ trẻ, cho đời sau. Nó còn giúp người đọc thấy thêm được những gì đã dẫn đến thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc đương đầu lịch sử với hai cường quốc đế quốc Pháp, Mỹ và giải đáp câu hỏi lớn của loài người tiến bộ trong thế kỷ XX “Vì sao Việt Nam thắng Pháp và thắng Mỹ?””.

NGUYỄN TÝ