Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Trong đó, dự thảo đưa ra lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của nữ từ 55 lên 60, nam từ 60 lên 62.

Đối tượng tăng, giảm tuổi nghỉ hưu

Theo cơ quan này, Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1-1-2021) quy định người lao động (NLĐ) làm việc trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021, mỗi năm tăng ba tháng với nam và bốn tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 vào năm 2035, nam là 62 vào năm 2028.

Việc quy định tuổi nghỉ hưu đảm bảo nguyên tắc NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu trong cùng một năm thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là giống nhau.

Đối với lao động nam sinh từ tháng 1 đến tháng 9-1961 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi ba tháng. Nếu NLĐ sinh từ tháng 10-1961 đến tháng 6-1962 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi sáu tháng…

Với lao động nữ sinh từ tháng 1 đến tháng 8-1966 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi bốn tháng. Lao động nữ sinh từ tháng 9-1966 đến tháng 4-1967 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi tám tháng.

Nghị định cũng quy định NLĐ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi. Các trường hợp này bao gồm người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2020 cũng được nghỉ hưu trước tuổi.

Hơn 3 tháng nữa, tuổi hưu cả nam và nữ đều tăng - ảnh 1
Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu được cho là để ứng phó với già hóa dân số. Ảnh: V.LONG

Với người được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, Bộ LĐ-TB&XH cho biết khu vực doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc giữ lao động có trình độ cao. Tuy nhiên, đối với khu vực nhà nước, có những lo ngại về “ở lâu giữ ghế” hoặc mất cơ hội việc làm cho lao động trẻ nên nghị định được điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Riêng đối với tuổi nghỉ hưu cao hơn sẽ chiếu theo quy định tại Nghị định số 104/2020 của Chính phủ về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức, viên chức.

Điều kiện hưởng lương hưu

NLĐ muốn nhận lương hưu phải tham gia BHXH đủ 20 năm trở lên. Riêng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì điều kiện là khi nghỉ việc có tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. 

Cần làm rõ một số nội dung

Thẩm tra nghị định này, Bộ Tư pháp cho rằng quy định nghỉ hưu thấp hơn năm năm đối với trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chưa bao quát hết các trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động trên thực tế như đã được quy định chi tiết tại Điều 55 và Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể, như trường hợp người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trường hợp NLĐ vừa có thời gian làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vừa bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên...

“Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch trong quá trình thực hiện, phù hợp với Luật BHXH, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định chi tiết các trường hợp NLĐ bị suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tại dự thảo nghị định, hoặc viện dẫn các quy định liên quan của pháp luật BHXH…” - Bộ Tư pháp ý kiến.

Đối với trường hợp nghỉ cao hơn tuổi quy định, Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường cho phù hợp.

Lo nghị định ra muộn

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn tuổi nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì theo cơ quan này, từ ngày 1-1-2021 thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010, cơ quan phải thông báo thời gian nghỉ hưu cho đối tượng trên 3-6 tháng.

Như vậy, từ nay đến hết năm 2020, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện thông báo trước sáu tháng và quyết định nghỉ hưu trước ba tháng đối với một số trường hợp đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 1 đến tháng 6-2021.

Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc kéo dài tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021 và các năm tiếp theo nên không thể xác định được thời điểm thông báo và ra quyết định nghỉ hưu. “Chúng tôi rất mong muốn có hướng dẫn để địa phương thực hiện” - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho hay.