ILO chỉ ra những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi
(PLO)- Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá Bộ luật Lao động sửa đổi của Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tự do hiệp hội giúp cải thiện quá trình thương lượng tập thể, cho phép người lao động được hưởng lợi ích công bằng hơn.

 ILO chỉ ra những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi - ảnh 1

Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO

P.ĐIỀN