(PL)- Hôm nay (4-8), Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 sẽ khai mạc tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên Hội Nhà văn tổ chức đại hội toàn thể với sự tham gia của hơn 900 nhà văn hội viên trên cả nước.

Ba nội dung chính của đại hội lần này là: làm sao để có tác phẩm hay; đẩy mạnh sáng tác phải song song với công tác lý luận phê bình; bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ làm đội ngũ kế cận.

Từ 2005 đến 2010, các thành viên của hội đã có 2.000 tác phẩm văn học được ấn hành, trong đó có năm tác phẩm được trao Giải thưởng Đông Nam Á, 13 tác phẩm được trao Giải thưởng Sông Mê Kông. Ngoài ra, hội cũng có một nhà văn được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 49 nhà văn được tặng Giải thưởng Nhà nước.

Y.THẢO