Lần đầu tiên nhân dịp Tết Canh Dần, sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào năm mới phục vụ người dân tại tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại TP Nha Trang, thị xã Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Ninh Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Chương trình bắn pháo hoa năm nay cũng theo hình thức xã hội hóa, nguồn chi từ các đơn vị doanh nghiệp đóng góp. Tại TP Nha Trang sẽ bố trí 120 giàn bắn, các điểm còn lại bố trí 90 giàn. Thời gian bắn pháo hoa đúng vào thời khắc giao thừa, kéo dài 15 phút, riêng tại TP Nha Trang đang tính toán để bắn pháo hoa từ biển vào.

Theo KHUÊ VIỆT TRƯỜNG (TTO)