Theo ông Lê Mộng Điệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, hạt nix không có tên trong danh mục cấm hay hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng phải được Hội đồng thẩm định tác động môi trường của UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý. Hyundai Vinashin đã ngưng nhập hạt nix từ hơn một năm qua và chưa thấy trình Sở hay UBND tỉnh việc sử dụng trở lại.

Hạt nix có chứa các chất độc hại. Nhiều nhà khoa học có uy tín cảnh báo: hạt nix qua sử dụng còn “ôm” theo các chất độc hại như chì, các kim loại nặng khác và oxit kim loại độc hại có trong sơn.

Gần 10 năm qua, Hyundai Vinashin đã sử dụng hạt nix nhập khẩu để thực hiện khâu cạo sơn, đánh rỉ, tẩy bẩn... trên tàu biển, giàn khoan cũ và các thiết bị nổi trên biển. Việc sử dụng hạt nix đã gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí, nguồn nước các vùng dân cư lân cận. Thủ tướng từng chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan hữu trách đối với vấn nạn này...

T.NGUYỄN