Như đã thông tin, lợi dụng việc chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho phép cưa 12 cây gỗ đứng trong khu dân cư xã Đông Giang có nguy cơ ngã đổ với trữ lượng 40 m3, ông Dũng đã móc nối với các lâm tặc triệt hạ gỗ rừng đưa vào trà trộn với số gỗ có giấy phép. Mặc dù số gỗ trên là gỗ lậu nhưng vẫn được Trạm kiểm lâm Hàm Phú đóng dấu xác nhận là gỗ hợp pháp. Đáng chú ý là khi Đội Kiểm lâm cơ động Bình Thuận bắt giữ xe của ông Dũng chở 11 m3 gỗ dầu không có dấu búa kiểm lâm và 4 m3 gỗ lậu khác, trên xe còn có cả ông K Văn Hà, cán bộ lâm nghiệp xã Đông Giang đi áp tải gỗ.

Giải trình về việc vì sao có bốn lóng gỗ khai thác trái phép trên xe, ông K Văn Hà cho rằng trong quá trình khai thác do có một số cây bị rỗng ruột nên UBND và Đảng ủy xã chỉ đạo khai thác bốn lóng gỗ khác để thay thế. Sau đó, ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã, lại ký tờ trình gửi Kiểm lâm Bình Thuận xác nhận bốn lóng gỗ trên là do xã tự ý khai thác đúng như tường trình và xin Kiểm lâm Bình Thuận trả lại xe và gỗ đang tạm giữ. Lý do khai thác gỗ là vì năng lực quản lý và hiểu biết pháp luật của cán bộ xã còn… hạn chế(!).

PHƯƠNG NAM