Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có ý kiến đối với đề án điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ, do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng.

Theo đó, BHXH Việt Nam cho rằng thực tế hiện nay có người hưởng mức lương hưu cao (trên 100 triệu đồng/tháng) nhưng có người hưởng lương hưu rất thấp, dưới mức lương cơ sở (lương cơ sở 1,49 triệu đồng - PV), tức chênh nhau khoảng 100 lần.

Lương hưu người cao và thấp chênh lệch nhau 100 lần - ảnh 1
Thời gian vừa qua nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: V.LONG

Nếu tiếp tục thực hiện điều chỉnh đồng loạt các đối tượng với cùng một mức điều chỉnh sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa người hưởng lương hưu cao với người hưởng lương hưu thấp…

“Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc của BHXH là mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có sự chia sẻ giữa những người tham gia BHXH, cần có phương án xử lý bất hợp lý về khoảng cách chênh lệch trên…” - BHXH Việt Nam nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, trên thực tế việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đều thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm cả đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và đối tượng do quỹ BHXH đảm bảo). Trong khi đó, việc điều chỉnh lương, trợ cấp không có sự phân tích, báo cáo khả năng đảm bảo kinh phí từ quỹ BHXH để chi cho đối tượng chi trả từ nguồn quỹ BHXH.

“Vì vậy, đối tượng chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước ngày càng ít đi và số đối tượng chi trả từ nguồn quỹ BHXH ngày càng tăng lên. Đề án cần bổ sung nội dung báo cáo về dự toán chi trả từ nguồn quỹ BHXH trong thời gian tới để có cơ sở đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ nguồn ngân sách nhà nước và quỹ BHXH cho phù hợp…” - BHXH kiến nghị.

Thời điểm năm 2021 cũng là thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. “Do đó đề án cần có phương án điều chỉnh cho người hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng phù hợp với việc cải cách tiền lương trong năm 2021, sau đó việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ độc lập tương đối với việc điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc…” - BHXH đề xuất.